جمعه, ۱۱ اسفند(۱۲) ۱۴۰۲ / Fri, 1 Mar(3) 2024 /
           
فرصت امروز
کارآفرینان جوان بررسی می کنند

ویژگی های اصلی کارآفرینان موفق کدامند؟

3 سال پیش ( 1399/3/29 )
پدیدآورنده : علی آل علی   پدیدآورنده : موسسه کارآفرینان جوان  

فعالیت در دنیای کسب و کار به هیچ رو امر ساده ای نیست. بسیاری از کارآفرینان در همان ماه های نخست شروع به فعالیت دچار شکست های سنگین می شوند. شاید در نگاه نخست کارآفرینان کارکشته توانایی بسیار بیشتری برای مدیریت شرایط و تداوم فعالیت در دنیای کسب و کار داشته باشند، اما این پیشفرض از اساس اشتباه است. امروزه تمام کارآفرینان با سطح های مختلف تجربه و توانایی در معرض خطر هستند. این امر ناشی از تغییر و تحول سریع دنیای کسب و کار است. همین امر بروز چالش های متمادی و ضرورت آمادگی برای مواجهه با آنها را ایجاد می کند. متاسفانه بسیاری از کارآفرینان تا زمان ایجاد بحران شدید به فکر آمادگی نیستند. 

هدف اصلی ما در این مقاله بررسی برخی از ویژگی های اساسی کارآفرینان موفق است. ما در این راستا به سراغ برخی از کارآفرینان موفق در انجمن کارآفرینان جوان رفته ایم. بحث اساسی در ادامه در قالب گفتارهایی کوتاه از سوی کارآفرینان مختلف پیرامون ویژگی ها و توانایی های اساسی برای موفقیت در حوزه کارآفرینی دنبال خواهد شد. 

ویژگی اصلی کارآفرینان موفق

1. توانایی همدلی با دیگران

ساموئل تیموتی: موسسه OneIMS

توانایی همدلی با دیگران یکی از نکات مهم برای زندگی است. این مهارت در طول زندگی به کمک بسیاری از افراد برای ایجاد روابط اجتماعی مناسب می آید. بدون تردید هدف من در گفتار کنونی تمرکز بر روی مهارت های زندگی بهتر نیست بنابراین به سراغ حوزه کسب و کار خواهیم رفت. امروزه در دنیای کسب و کار فعالیت به عنوان مدیر یک استارت‎آپ هیجان بسیار زیادی دارد. بسیاری از افراد برای شروع فعالیت در این حوزه از موقعیت های فعلی شان در شرکت های مختلف صرف نظر می کنند. نکته مهم در این میان ضرورت بهره مندی از توانایی همدلی با دیگران برای موفقیت به عنوان یک کارآفرین مستقل است. 

ما به عنوان مدیر یک کسب و کار مسئولیت بسیار سنگینی برای هماهنگی با سایر اعضای تیم سازمان خواهیم داشت. اغلب اوقات برندها به دلیل ناتوانی تیم مدیریتی برای همدلی مناسب با یکدیگر و در قبال کارمندان با مشکل مواجه می شوند بنابراین هرچه ما توانایی بیشتری برای همدلی با اعضای شرکت داشته باشیم، در نهایت موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد. 

مطلب مرتبط: 5 ویژگی کارآفرینان اجتماعی موفق

2. تایید دیگران

متیو کاپالا: شرکت آلفامتیک

تایید دیگران امر بسیار مهمی برای موفقیت در حوزه کسب و کار است. بسیاری از مدیران به عنوان موسس استارت‎آپ وسواس های عجیبی دارند. این امر ناشی از تلاش برای ساماندهی تمام امور به بهترین شکل ممکن است بنابراین اغلب کارشناس های کسب و کار بر روی ضرورت چشم‎پوشی از برخی وسواس ها تاکید دارند. توصیه ما در این بخش نیز بر همین محور است. 

وسواس بیش از اندازه پیشبرد کارهای شرکت را بسیار دشوار خواهد کرد. اغلب تیم های کاری به دلیل سخت گیری های مدیران دست از فعالیت و ادامه همکاری با شرکت مورد نظر بر می دارند بنابراین اگر ما به دنبال همکاری بلندمدت با اعضای شرکت هستیم، باید مهارت و توانایی آنها را مورد تایید قرار دهیم. در غیر این صورت سرنوشت چندان مناسبی در انتظار ما نخواهد بود. 

اگر ما به دنبال تایید دیگران هستیم، باید در ابتدا خودمان را تایید کنیم. ما باید به عنوان مدیر یک کسب و کار به مهارت ها و توانایی های مان اعتماد داشته باشیم. در غیر این صورت ادامه فرآیند کسب و کار بسیار دشوار خواهد بود. تایید دیگران فقط در سطح گفتار و به صورت لفظی روی نمی دهد. امروزه بسیاری از مدیران فقط به تمجید از کارمندان شان اکتفا می کنند. این نکته دشواری های بسیار زیادی برای آنها در پی دارد. اگر ما به دنبال تاثیرگذاری مناسب بر روی اعضای شرکت هستیم، باید به دنبال شیوه هایی متفاوت برای تاییدشان باشیم. توصیه اساسی من در این بخش ارائه آزادی عمل مناسب به کارمندان و به طور کلی اعضای شرکت است. این امر امکان تعامل سازنده میان ما و کارمندان مان را فراهم خواهد ساخت. ایده دخالت مداوم در کار کارمندان به هیچ وجه مناسب نیست بنابراین باید آن را به دست فراموشی سپرد. 

3. تلاش برای ماندگاری

جاستین لفکویچ: شرکت رسانه ای میرورد

راز ماندگاری شرکت های بزرگ در زمینه کسب و کار چیست؟ شاید این پرسش بیش از اندازه کلیشه ای به نظر برسد، اما پرداختن به آن مزیت های فراوانی دارد. علاقه به حوزه کاری و تلاش برای ماندگاری مهم ترین عوامل برای بقای شرکت ها در طولانی‏مدت هستند. اگر ما به عنوان کارآفرین و همچنین مدیر یک شرکت با حوزه فعالیت مان رابطه مناسبی نداشته باشیم، امکان مدیریت بهینه سایر اعضای شرکت سلب خواهد شد. 

اشتباه برخی از کارآفرینان شروع به فعالیت در حوزه هایی متضاد با علاقه شان است. بنابراین ما باید به دنبال ایجاد پیوند میان علاقه مان برای فعالیت در حوزه کسب و کارآفرینی و زمینه های مورد پسندمان باشیم. در غیر این صورت نه‎تنها توانایی مدیریت کارمندان را نخواهیم داشت، بلکه تعامل با مشتریان نیز دشوار خواهد شد. 

امروزه در تمام حوزه های کسب و کار فقط افراد دارای علاقه به فعالیت شان امکان کسب موفقیت دارند. این نکته شاید امر تازه ای محسوب نشود، اما باید مورد توجه تمام کارآفرینان قرار گیرد. در غیر این صورت شما به طور مداوم با چرخه هایی از ناکامی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف مواجه خواهید بود. 

4. اهمیت نظم 

ایبراهیم آلکورد: برند نیو ماین

فعالیت در دنیای کسب و کار امری منحصر به فرد نیست. بسیاری از افراد در سراسر جهان مشغول به فعالیت در این حوزه هستند. این نکته برای بسیاری از کارآفرینان تازه‎کار به صورت وارونه درک می شود. بر این اساس آنها در تلاش برای فعالیت به عنوان تنها کارآفرینان فعال در حوزه کارآفرینی هستند. ما باید همیشه نگاه مان به رقبا نیز باشد. اگر ما اندکی تعلل با اشتباه نامناسب انجام دهیم، به سرعت از سوی رقبا مجازات خواهیم شد. رویکرد فاقد نظم به عرصه کسب و کار کمترین نتیجه ای برای تاثیرگذاری بر روی برند نخواهد داشت بنابراین شما باید تمام امور مربوط به برندتان را در نهایت نظم و انضباط پیش ببرید. 

ایراد اصلی برخی از شرکت ها ناتوانی برای مدیریت مناسب شرایط کسب و کار براساس برنامه ای منظم است. بسیاری از برندها علی رغم جذب کارمندان دارای استعداد فراوان در زمینه کارآفرینی برای جلب نظر مخاطب هدف با مشکلات بسیار زیادی مواجه می شوند. این امر شامل آشفتگی در برنامه های شرکت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. بی تردید امروزه مشتریان به برندهایی با برنامه های بی‏نظم اعتماد نخواهند کرد بنابراین مشاهده شکست و حذف چنین برندهایی از عرصه کسب و کار طبیعی خواهد بود. 

5. توانایی انطباق با شرایط تازه

کریس مادن: موسسه مچ نود

دنیای کسب و کار همیشه یک روند ثابت در پیش ندارد. بسیاری از برندها در طول فعالیت شان باید تغییرات مداومی را متحمل شوند. در غیر این صورت به سرعت از عرصه رقابت کنار خواهند رفت. کارآفرینان موفق همیشه توانایی بالایی برای انطباق با شرایط تازه دارند. این نکته شاید در نگاه نخست بسیار بدیهی به نظر برسد با این حال در عمل دشواری های بسیار زیادی پیش روی تقویت مهارت انطباق با شرایط تازه وجود دارد. 

بسیاری از کارآفرینان در طول دوران فعالیت شان به شیوه هایی خاص از مدیریت برند عادت می کنند بنابراین تغییر عادت برای آنها کار بسیار دشواری خواهد بود. اگر ما به دنبال موفقیت در عرصه کسب و کار هستیم، باید به ساده ترین شکل ممکن از کمک دیگران برای تغییر استفاده کنیم. بسیاری اوقات برندها دیگر توانایی ایجاد تغییر براساس دانش موجود در تیم مدیریتی شان را ندارند بنابراین باید از توصیه ها و کمک های خارج از سازمان استفاده کنند. در غیر این صورت با چالش های مداوم برای تغییر و در نهایت شکست مواجه خواهند شد. 

امروزه دنیای کسب و کار به سرعت در حال تغییر است. اگر ما انتظار اندکی صبر و ثبات در چنین شرایطی داشته باشیم، به سختی مجازات خواهیم شد. برخی از کسب و کارها در تلاش برای انطباق با شرایط تازه به دنبال توسعه بخش توسعه و تحقیقات می روند. به این ترتیب امکان آگاهی سریع از تغییرات پیش روی فراهم خواهد شد. توصیه ما در این بخش دقیقا بر همین مبنا قرار دارد. شما به عنوان یک شرکت، هرچند کوچک و محدود، باید آینده‎نگری قابل توجهی داشته باشید. گسترش بخش توسعه و تحقیقات در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد. این بخش امکان شناسایی تغییرات احتمالی تازه و انطباق با آنها پیش از بروزشان را فراهم می سازد. 

6. اعتماد به نفس

توماس گریفین: موسسه اوپتین مانستر

بسیاری از شرکت ها نه به دلیل عملکرد نادرست در سطح مدیریتی یا اشتباهات کارمندان، بلکه فقدان اعتماد به نفس مدیرعامل دچار شکست می شوند. این امر ناشی از ناتوانی مدیران برای اعتماد به توانایی های شخصی و اخذ تصمیم های مهم در زمان مناسب است. به این ترتیب زمان مناسب برای اخذ تصمیم ها به سرعت تمام خواهد شد. ما در برخی از موارد نیازمند اعتماد به نفس بسیار بیشتری در کسب و کارمان هستیم بنابراین باید کسب اعتماد از سوی دیگران و همچنین مشورت با آنها برای اتخاذ هر تصمیم را فراموش کنیم. در غیر این صورت همیشه از نظر مدیریت زمان عقب خواهیم بود. 

مطلب مرتبط: 9 ویژگی ضروری برای کارآفرینان موفق

هوش احساسی برای تعامل مناسب با دیگران عامل بسیار مهمی محسوب می شود. گاهی اوقات ما برای افزایش اعتماد به نفس مان در زمینه مدیریت کسب و کار نیاز به تعامل احساسی با دیگران داریم. این امر شامل تقویت هوش عاطفی برای تفسیر رفتارهای مختلف طرف مقابل است. این نکته به طور ویژه ای در رابطه میان برندها و مشتریان اهمیت دارد. مشتریان اغلب درخواست های شان را به صورت غیرمستقیم مطرح می کنند. بنابراین تلاش ما باید معطوف به شناسایی معنای اصلی رفتارهای مختلف و شاید متضاد مخاطب هدف نیز باشد. 

ویژگی اصلی کارآفرینان موفق

7. مهربانی به دیگران 

جان ترنر: موسسه سید پراد

آیا شما تا به حال با یک فرد بی‎نهایت مهربان ملاقات داشته اید؟ این افراد توانایی جلب نظر دیگران در هر زمینه ای را دارند. این نکته در حوزه کسب و کار دارای اهمیت بسیار زیادی است. اغلب ما در زمینه جلب نظر مخاطب هدف با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستیم. این نکته در رابطه با تعامل با کارمندان نیز صحت دارد بنابراین ما باید به دنبال راهکاری برای رفع این مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم. اغلب برندها در صورت ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکلات بسیار زیادی مواجه می شوند. این امر شامل تمایل کارمندان برای ترک شرکت و همچنین ریزش وسیع مشتریان است.

رفتار همراه با محبت و مهربانی به دیگران راهکار مناسبی برای بازسازی روابط است. این امر در اغلب موارد تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مشتریان دارد. نکته مهم در این میان رفتار صادقانه با طرف مقابل است. مشتریان و کارمندان ما به راحتی تفاوت میان رفتارهای واقعی و مصنوعی را تشخیص می دهند. ایراد اصلی برخی از کارآفرینان تلاش برای رفتار محبت‎آمیز به صورت نمایشی است. نتیجه این امر بی‏اعتمادی هرچه بیشتر مخاطب به ما خواهد بود. 

8. گوش دادن به کارمندان و مشتریان

استفانی ولز: موسسه Formidable Forms

یکی از ویژگی های خسته‎کننده اغلب مدیران صحبت برای ساعت های متمادی است. مدیران اغلب علاقه مند به صحبت به صورت مداوم هستند بنابراین هیچ‏گاه به دیگران گوش نخواهند داد. این امر نوعی عادت نامناسب در میان مدیران محسوب می شود. اگر ما به خوبی به دیگران گوش ندهیم، حرف های مان برای آنها جذابیت کافی نخواهد داشت. این امر فقط معطوف به گفت‎وگو به عنوان فرآیندی برای اختصاص زمان صحبت به هر دو طرف نیست. ما در بسیاری از مواقع برای افزایش تاثیرگذاری کلام مان به نکات نهفته در صحبت دیگران نیاز داریم. حال اگر به دیگران فرصت کافی برای صحبت داده نشود، چگونه فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهیم داشت؟

بدون تردید تلاش برای گفت‎وگو با دیگران، به ویژه برای مدیران دارای عادت حرف زدن به صورت متمادی، بسیار دشوار خواهد بود. نکته مهم در این میان نتیجه خوشایند این فرآیند است بنابراین باید تمام سختی های مسیر را به جان خرید. در غیر این صورت شانس بسیار اندکی برای موفقیت در سطح گسترده خواهیم داشت. 

مطلب مرتبط: 10 راز اصلی موفق ترین کارآفرینان جهان

9. حسابداری دقیق

جارد آتکینسون: موسسه WPForms

شاید توجه به حسابداری برای بسیاری از برندها دشوار باشد. این نکته در معیاری گسترده دارای نکات بسیار زیادی است. امروزه بسیاری از برندها برای دریافت خدمات حسابداری به پرداخت هزینه های گزاف می پردازند بنابراین نخستین مزیت حسابداری کسب و کار به صورت شخصی رهایی از هزینه ای سنگین خواهد بود. نکته بعد در این میان اهمیت صرف بودجه برند برای نکات مهم است. کسب و کارها در ابتدای مسیرشان نیازمند سرمایه گذاری بر روی مسیر توسعه خود هستند بنابراین با کاهش هزینه های اضافی امکان بهبود نتیجه برند فراهم خواهد شد. 

10. شرکت در دوره های مهارت‎افزایی

کوین لیز: موسسه رسانه ای و مشاوره ای لیز

امروزه فعالیت در حوزه کسب و کار تبدیل به یک نوع علم شده است. بدون تردید این نکته برای بسیاری از کارآفرینان نسل قدیم موجب شگفتی خواهد بود. نکته مهم از نظر من تلاش برای افزایش مهارت های فردی و ارتباطی برای فعالیت به عنوان مدیر یک کسب و کار است. افراد وقتی به عنوان کارشناس یا متخصص یک حوزه مشغول به کار می شوند، توانایی بسیار بیشتری برای تاثیرگذاری بر دیگران خواهند داشت. این امر اعتبار اجتماعی بسیار زیادی برای کارآفرینان ایجاد خواهد کرد. منظور من از اعتبار در حوزه کسب و کار است. به عنوان مثال، فعالیت برند نایک در زمینه تولید لوازم ورزشی باکیفیت موجب افزایش شهرت و اعتبار آنها در عرصه بین‎المللی ورزش شده است. 

اگر ما به دنبال تاثیرگذاری مطلوب بر روی طرف مشتریان و کارمندان هستیم، باید شرکت در دوره های آموزشی مختلف برای ارتقای سطح توانایی های مان را مدنظر داشته باشیم. این امر علاوه بر افزایش اعتبارمان موجب عملکرد بهتر نیز خواهد شد بنابراین در هر سطحی از مدیریت کسب و کار تلاش برای افزایش مداوم توانایی ها مطلوب خواهد بود. خوشبختانه امروزه گزینه های بسیار زیادی برای شرکت در کلاس های مهارت‏افزایی وجود دارد. دیگر نیازی به شرکت حضوری در کلاس ها نیست بنابراین ما فرصت شرکت در کلاس ها به صورت آنلاین را نیز داریم. همچنین برخی از موسسه های مهارت‏افزایی در حوزه کسب و کار برای آموزش بهتر محتوای شان را در قالب فایل های از پیش طراحی شده در اختیار مدیران قرار می دهند. به این ترتیب دیگر نیازی برای حضور در کلاس، آن هم در ساعت های اداری، نخواهد بود. 

مدیریت زمان

سید بلخی: موسسه WPBeginner

مدیریت زمان در حوزه کسب و کار دارای اهمیت بسیار زیادی است. اغلب برندها برای مدیریت زمان نیاز به راهنمایی های زیادی دارند. بدون تردید تحویل پروژه های کاری به صورت دیرهنگام ضررهای بسیار زیادی دارد بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی تاثیرگذاری برای کاهش ناتوانی های برندمان در زمینه مدیریت زمان باشیم. 

توصیه ما در این بخش تلاش برای استفاده از کارشناس های حرفه ای در زمینه کسب و کار و به ویژه مدیریت زمان است. وقتی از مدیریت زمان صحبت می کنیم، مجموعه ای از تکنیک ها و مهارت های مشخص را مدنظر داریم. تلاش برای یادگیری تکنیک های موردنظر از کارشناس های حرفه ای در درازمدت ما را نیز بدل به کارشناس مدیریت زمان خواهد کرد. 

مطلب مرتبط: 5 ویژگی کارآفرینان اجتماعی موفق

توانایی ارائه پاسخ های منفی

رایان دی متزنر: موسسه فولد

برخی از مدیران در زمینه ساماندهی شرایط کسب و کار به طور مداوم با درخواست های کارمندان برای مساعدت بیشتر مواجه هستند. اگرچه تعامل مناسب با کارمندان و حتی مشتریان امر بسیار مطلوبی محسوب می شود، اما در عین حال ما باید توانایی ارائه پاسخ های منفی را نیز داشته باشیم. برخی از افراد از نظر شخصیت‎شناسی دارای توانایی ارائه پاسخ منفی نیستند. این امر در زمینه مدیریت کسب و کار مشکلات بسیار زیادی ایجاد خواهد کرد. توصیه من به شما تلاش برای تقویت مهارت ارائه پاسخ منفی به دیگران است. شروع این کار باید از سطح بسیار خرد انجام شود. سپس امکان توسعه فعالیت و تلاش برای بیان عبارت «نه» در عرصه های مهم تر فراهم خواهد شد. 

منبع : noobpreneur
برچسب ها : اصول کسب و کار
لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/k7CXf3Jw
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
وبگردی
مشاوره کسب و کارنهال انگوروکیلقطعات لیفتراکدستگاه برش لیزرابزارآزمایشگاه تجهیزات اعلام حریق آریاکخرید فالوورخرید بلیط هواپیماخرید لوازم ورزشیکیلید اجاره خانه در تهرانپرده پذیراییلیفتراکپرس لاین ساخت پرسشنامهرمان پرطرفدارسررسید 1403طراحی سایت فروشگاهشیر برقی گازتیزهوشان پایه ششمخرید نرم افزار حسابداریخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلتقویم رومیزیقیمت ورق گالوانیزهخرید قسطیتعمیر کاتالیزورخرید گوشی آیفون 13نهال گردومریم شفیعی مدیرعامل کانون ایران نوین و برگزارکننده نمایشگاه تهرانتخت خواب دو نفرهلایک اینستاگرام ارزانخرید از چینتور استانبولخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختآژانس تبلیغاتیچک صیادیتور اماراتدوره مذاکره استاد احمد محمدیخرید فالوور فیکخرید نهال گردوماشین ظرفشویی بوش
تبلیغات
  • واتساپ : 09031706847
  • ایمیل : ghadimi@gmail.com

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه