پنج شنبه, 24 مهر 1399 - 09:00

صنعت کشتیرانی در سال 2019 با آنچه اکنون قابل مشاهده است، به طور قابل توجهی تفاوت داشت. سال 2020 تغییرات بسیار زیادی برای صنعت کشتیرانی و به طور کلی کسب و کار ایجاد کرده است. امروزه بسیاری از کسب و کارها از شیوع ویروس کرونا تاثیر پذیرفته ‎اند. صنعت کشتیرانی نیز در این میان استثنا نیست. قوانین بین ‎المللی این عرصه نیز در طول سال ‎های اخیر تغییر بسیار زیادی کرده است. در چنین شرایطی مدیریت وضعیت صنعت کشتیرانی نه تنها برای برندهای فعال در این عرصه، بلکه سایر کسب و کارهای مرتبط نیز اهمیت دارد.

ویروس کرونا سایه فقدان اطمینان و ناپایداری گسترده در کسب و کارهای مختلف ایجاد کرده است. این امر در نگاه نخست مشکل چندانی برای کسب و کارها ایجاد نمی ‎کند. شاید چند ماه حجم فروش و فعالیت آنها کاهش پیدا کند، اما در بلندمدت باز هم شرایط به حالت نخست باز می ‎گردد. نکته مهم در این میان ارزیابی اشتباه بسیاری از کارآفرینان از دنیای پساکروناست. بازگشت دنیای کسب و کار به وضعیت گذشته بسیار نامحتمل به نظر می ‎رسد بنابراین کسب و کارها باید با شرایط کنونی انطباق پیدا نمایند.

تغییرات صنعت کشتیرانی تا پایان 2020

با توجه به احتمال بالای پایداری وضعیت بحرانی کرونا اغلب کسب و کارها باید نسبت به بهبود وضعیت شان اقدام نمایند. در غیر این صورت شاید تا پایان بحران کنونی دوام نیاورند. صنعت کشتیرانی به دلیل ارتباط با برخی از کسب و کارهای پایه در سراسر دنیا و حمل و نقل کالاهای اساسی در طول سال‎ های متمادی دارای اهمیت بالایی است. بررسی تغییرات احتمالی این صنعت در ماه‎ های باقی مانده سال جاری اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. در ادامه به بررسی برخی از مهمترین تغییرات موردنظر در ادامه سال 2020 خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط: «کرونا» در کمین کسب و کار

تغییر ذهنیت شرکت‎ های کشتیرانی

شیوع ویروس کرونا در ماه‎ های نخست به معنای تعطیلی شرکت‎ های بزرگ کشتیرانی بود. بسیاری از شرکت ‎ها مدت‎ ها خطر حمل و نقل کالا را نمی ‎پذیرفتند. ویروس کرونا تهدید جدی و بسیار خطرناکی محسوب می ‎شود. بنابراین کمتر شرکتی ریسک ادامه فعالیت در این شرایط را پذیرا می ‎شد. نکته مهم در این میان نیاز کسب و کارها برای ادامه فعالیت و کسب سود است. با این حساب حتی با وجود شرایط ناگوار کرونایی باید نسبت به ادامه فعالیت کاری فکر کرد.

صنعت کشتیرانی پس از مواجهه اولیه با کرونا اقدام به تغییر نگرش نسبت به فعالیتش کرد. این امر دامنه وسیعی از کسب و کارها را شامل می ‎شود بنابراین استفاده از رویکردی تازه در دستور کار شرکت ‎ها قرار گرفت. رعایت نکات بهداشتی و استفاده از قراردادهای تازه به منظور کنترل بارهای دریافتی از جمله تغییرات تازه محسوب می‎ شود. اکنون شرکت ‎های کشتیرانی نسبت به رعایت نکات بهداشتی توجه بسیار بیشتری نشان می‎ دهند. این امر با شهرت سابق این صنعت نسبت به عدم رعایت نکات بهداشتی هماهنگی ندارد. به این ترتیب صنعت کشتیرانی در واکنش به شیوع ویروس کرونا اقدام به ترک برخی از ترندهای همیشگی در کسب و کارش کرد.

توجه به سلامت بارها

شرکت ‎های کشتیرانی برای کاهش ضررهای احتمالی سرمایه گذاری قابل ملاحظه‎ ای بر روی سلامت کشتی ‎ها و بارهای‎ شان کرده ‎اند. این امر اهمیت بسیار زیادی از نظر تامین مالی ناشی از ضررهای هنگفت دارد. برخی از شرکت ‎های کشتیرانی تا ماه‎ ها پس از پایان اعتبار بیمه یا قراردادشان با موسسه ‎های ارزشیابی سلامت کارکنان اقدام به ادامه فعالیت می‎ کنند. این امر خطرهای بسیار زیادی پیش روی آنها قرار می‎ دهد. شاید در دوران پیشاکرونا پذیرش چنین ریسک‎ هایی طبیعی قلمداد می ‎شد، اما اکنون وضعیت بغرنجی برای کسب و کارها ایجاد می ‎کند.

رعایت نکات مربوط به حفظ سلامت کارکنان، کشتی‎ ها و بارهای محوله در کانون توجه برندها قرار دارد. این امر کمک شایانی به آنها برای کاهش ریسک‎ های مالی و تضمین سود نهایی می‎ کند. شیوع ویروس کرونا کسب و کارها را نسبت به پذیرش ریسک آسیب‎ پذیر ساخته است بنابراین پذیرش ریسک ‎های عادی در بسیاری از کسب و کارها مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است. صنعت کشتیرانی نیز در این میان بازنگری ‎های اساسی در وضعیت کاری ‎اش لحاظ کرده است.

استفاده از فناوری‎ های خودکارسازی

شیوع ویروس کرونا دغدغه ‎های بسیار زیادی برای کسب و کارها ایجاد کرده است. ارتباط میان افراد در محیط کاری امری طبیعی محسوب می ‎شود. ویروس کرونا چنین ارتباط‎ هایی را با تهدیدهای جدی مواجه ساخته است. بر این اساس برندها باید بازنگری اساسی در نحوه تعامل میان کارمندان ‎شان نمایند. اغلب برندهای فعال در حوزه کشتیرانی اقدام به استفاده از فناوری‎ های خودکارسازی فرآیندها کرده‎ اند. این فناوری به لطف توسعه هوش مصنوعی امکان ساماندهی برخی از کارها بدون نیاز به دخالت عامل انسانی را فراهم کرده است.

هرچه میزان تعامل میان افراد در محیط کسب و کار کاهش یابد، احتمال شیوع کرونا کمتر خواهد شد. با این حساب در آینده ‎ای نزدیک بسیاری از موقعیت‎ های شغلی در حوزه کشتیرانی همراه با خطرهای کمتری خواهد بود. استفاده از فناوری‎ های نوین در صنعت کشتیرانی از یک دهه قبل به شکل جدی شروع شده است. با این حساب وضعیت این عرصه به طور مداوم تحول خواهد یافت. شیوع ویروس کرونا به خوبی تمام کارآفرینان صنعت کشتیرانی را نسبت به تحول این حوزه آگاه ساخته است بنابراین دیگر نیازی برای نگرانی نسبت به احتمال شیوع ویروس کرونا از طریق حمل بارها از طریق کشتی ‎های مختلف نیست.

همکاری نزدیک ‎تر میان شرکت ‎های کشتیرانی

شرکت ‎های کشتیرانی در واکنش سریع نسبت به شیوع ویروس کرونا میزان همکاری ‎شان را بیشتر کرده ‎اند. امروزه بسیاری از شرکت‏ های فعال در زمینه کشتیرانی به طور مداوم به هم کمک می ‎کنند. شاید این امر در ابتدا طبیعی قلمداد شود، اما باید میزان رقابت بالای برخی از شرکت ‎ها در بازارهای مختلف را نیز مدنظر قرار داد. این امر وضعیت دشواری برای کسب و کارها ایجاد می ‎کند. با این حساب وضعیت همکاری نزدیک میان شرکت‎ های کشتیرانی دست ‎کم تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

پس از پایان ویروس کرونا سطح رقابت در صنعت کشتیرانی شکل تازه ‎ای به خود خواهد گرفت. تجربه همکاری نزدیک کسب و کارها در طول ماه‎ های اخیر چشم‎ انداز مثبتی پیش روی مشتریان این حوزه قرار می‎ دهد بنابراین شاید با شکل‎ گیری رقابت تازه در این عرصه باز هم شاهد کاهش قیمت ‎های ناشی از حمل و نقل دریایی باشیم. این امر در نهایت برای مشتریان این حوزه مزیت بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.

مطلب مرتبط: نگاه کارآفرینان به کرونا

جمع ‎بندی

سال 2020 غافلگیری بسیار زیادی برای کسب و کارها داشته است. بسیاری از برندها در این میان توانایی جلب نظر مخاطب هدف را پیدا نکرده ‎اند. صنعت کشتیرانی به عنوان یکی از کسب و کارهای زیربنایی در عرصه تجارت جهانی نقش بسیار مهمی برای برون ‎رفت از بحران اقتصادی ناشی از کرونا دارد. هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی برخی از مهمترین تغییرات این حوزه در ادامه سال 2020 بود. بدون تردید تا همینجا نیز صنعت کشتیرانی تحولات بسیار زیادی پیدا کرده است بنابراین شرکت ‎ها به عنوان مشتریان شرکت‎ های کشتیرانی باید با توجه به تغییرات موردنظر پایه‎ های همکاری ‎شان را بنا کنند. یکی از اشتباهات رایج در این میان تلاش برای همکاری با شرکت‎ های کشتیرانی براساس شرایط پیش از کروناست. این امر دیگر در دنیای کنونی امکان‎ پذیر نیست. استفاده از توصیه‎ های مورد بحث در این مقاله کمک شایانی به کسب و کارها برای بهبود همکاری ‎شان با شرکت ‎های کشتیرانی خواهد کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید