شنبه, ۲۵ فروردین(۱) ۱۴۰۳ / Sat, 13 Apr(4) 2024 /
           
فرصت امروز

بحران کرونا در بسیاری از بازارهای مختلف جهان مسئله مدیریت بحران را به طور جدی مطرح ساخته است. بسیاری از برندها در راستای ادامه فعالیت در بازار کسب و کار با مشکلات بسیار جدی مواجه شده اند. کارآفرینان و رهبران تجاری که آمادگی بحران ها و اتفاقات غیرقابل پیش بینی را داشته اند، در زمینه مدیریت بحران کرونا بهتر از دیگران عمل کرده اند. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی برای کسب و کارهای مختلف است. برخی از کسب و کارها در طور سال های اخیر به طور مداوم با بحران های مختلف دست و پنجه نرم کرده اند. بنابراین مواجهه با بحران عظیم کرونا به معنای پایان دوران فعالیت شان، دست کم برای مدت زمانی طولانی، است. 

کسب و کارها برای بقا در بازارهای مختلف نیاز به استفاده از شیوه های کلیدی برای مدیریت بحران دارند. بدون تردید بحران کرونا نخستین بحران پیش روی کسب و کارها نیست. نکته مهم اینکه آخرین بحران برندها نیز نخواهد بود. بنابراین آشنایی با برخی از تکنیک های مدیریت بحران در عرصه کسب و کار دارای اهمیت بسیار زیادی است. در ادامه برخی از نکات کلیدی در زمینه مدیریت بحران کسب و کار را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

مدیریت بحران کسب و کار با نکات کلیدی

آمادگی برای مشکلات قابل پیش بینی

کارآفرینان در بازارهای مختلف امکان پیش بینی برخی از مشکلات را دارند. بسیاری از کارآفرینان برای مواجهه با مشکلات مختلف اقدام به استفاده از تجربیات قبلی شان می کنند. این امر شاید در نگاه نخست کاربرد بالایی داشته باشد، اما به تنهایی برای موفقیت در بازارهای مختلف و مقابله با بحران ها کافی نیست. کارآفرینان به طور معمول دارای پیش بینی مشخصی از وضعیت هر بازار در سال های مختلف هستند. این امر به آنها برای آمادگی نسبی به منظور مقابله با مشکلات قابل پیش بینی کمک شایانی خواهد کرد بنابراین کسب و کارها باید نسبت به پیش بینی برخی از مشکلات پیش روی شان دقت نمایند. 

مطلب مرتبط: مدیریت بحران در کسب و کارهای مختلف

وقتی صحبت از پیش بینی می شود، بسیاری از کارآفرینان نگاه مثبتی به این فرآیند ندارند تاکید بر روی ماهیت غیرقابل پیش بینی کسب و کار برای بسیاری از برندها بدل به یک نکته اساسی شده است. با این حساب تلاش برای پیش بینی وضعیت کسب و کار و بازار امر غیرمنتظره ای خواهد بود. برندهای بزرگ همیشه دارای برنامه ای برای پیش بینی بازار هستند. درست به همین خاطر اغلب اوقات در برابر مشکلات واکنش های مناسبی نشان می دهند. وقتی برندها نسبت به مشکلات شان بی تفاوت باشند، به مرور زمان توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و همچنین بازار را از دست می دهند. کارآفرینان حرفه ای همیشه سناریوهای مختلف برای بهبود وضعیت کسب و کارشان را مدنظر قرار می دهند. 

تمرکز بر روی بازار، مشتریان و توانمندی های برند برای مقابله با مشکلات امر بسیار مهمی محسوب می شود. بسیاری از برندها برای مقابله با مشکلات و بحران های مختلف فقط به توانایی برندشان اتکا دارند. این امر موجب قطع ارتباط با بازار و مشتریان می شود. مشتریان همیشه اطلاعات مهمی برای برندها دارند. مهمترین مسئله در این میان اقدام برای استفاده از اطلاعات مشتریان است. در غیر این صورت وضعیت کسب و کار به شدت پیچیده خواهد شد. 

حفظ آرامش

مواجهه با بحران در عرصه کسب و کار امری غیرعادی نیست. کسب و کارهای بزرگ در طول دهه های متمادی با بحران های بسیار زیادی مواجه شده اند. متاسفانه برخی از کارآفرینان پس از بروز یک بحران دست و پای شان را گم می کنند. این امر آغاز بروز مشکلات عمیق در کسب و کار محسوب می شود. حفظ اعتماد به نفس و آرامش مهمترین نکته برای بهبود وضعیت کسب و کار در شرایط بحرانی است. اگر کسب و کارها توانایی رعایت این نکته اساسی را نداشته باشند، سایر توصیه های مربوط به مدیریت بحران نیز برای شان کاربردی نخواهد بود. 

بررسی یک چالش یا بحران از زوایه های بسیار زیادی صورت می گیرد. این امر همیشه موجب درک کامل از بحران پیش روی و امکان برنامه ریزی درست خواهد شد. ایراد برخی از برندها تلاش برای ارزیابی اولیه و ساماندهی برخی از اقدامات براساس همان ارزیابی محدود است. این امر همیشه مشکلاتی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت بنابراین باید نسبت به رعایت نکات کلیدی در این زمینه دقت نظر به خرج دهیم. 

وقتی یک مسئله یا بحران برای مدیران ارشد یک برند ناآشنا به نظر می رسد، باید از تجربه و مهارت دیگران استفاده نمایند. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی از مدیران به طور مداوم نسبت به استفاده از کمک های جانبی اظهار تردید و بدبینی می کنند. وقتی یک مدیر از دیگران برای غلبه بر بحران درخواست کمک می کند، هیچ چیز از اعتبارش کم نخواهد شد. نکته مهم در این میان انتخاب میان درخواست کمک از دیگران یا شکست سنگین کسب و کار است. اگر در کمال آرامش نسبت به موضوع موردنظر ارزیابی صورت گیرد، نتیجه نهایی اغلب پذیرش کمک دیگران خواهد بود. 

ارزیابی انتقادی استراتژی های برند

وقتی کارها بد پیش می رود، باید نسبت به ارزیابی دوباره در زمینه کسب و کار و استراتژی های آن اقدام کرد. بسیاری از برندها برای سال های متمادی نیز به حفظ شیوه نادرست کسب و کارشان اقدام می کنند. شاید این امر در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، اما ناشی از ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس ایده های جذاب است. ارزیابی انتقادی از کسب و کار یکی از نکات کلیدی برای بهبود وضعیت برند محسوب می شود. بدون تردید بحران های کاری برای تمام کسب و کارها زمان دشواری را ایجاد می کند. با این حال برخی از کسب و کارها به دلیل شیوه مدیریت شان مشکلات بسیار کمتری را متحمل می شوند. این امر به طور قابل ملاحظه ای مربوط به توانایی مدیریت کسب و کارهاست. 

ارزیابی استراتژی های کسب و کار برای ایجاد سازگاری هرچه بهتر با شرایط دشوار برای هر کسب و کاری اساسی است. بسیاری از برندها توانایی مدیریت شرایط دشوار را ندارند. دلیل این امر ناشی از ناتوانی برای ارزیابی انتقادی کسب و کارشان است. اگر مدیران ارشد برند توانایی ارزیابی وضعیت استراتژی های برند را ندارند، باید نسبت به استفاده از کمک دیگران در این راستا اقدام کرد. در غیر این صورت کسب و کارها نسبت به بحران ها به طور قابل ملاحظه ای آسیب‎پذیر خواهند شد. 

تداوم در مدیریت بحران

وقتی شرایط اضطراری از راه می رسد، کسب و کارها در آسیب پذیرترین وضعیت شان قرار دارند. عبور از این شرایط حساس برای بسیاری از برندها یک پیروزی مهم محسوب می شود بنابراین پس از مدیریت مناسب بحران دیگر نسبت به ایمن سازی کسب و کارشان توجه نشان نمی دهند. افتتاح حسابی ویژه برای پس انداز بخشی از بودجه های در دسترس به منظور هزینه در شرایط دشوار برای بسیاری از برندها استراتژی اساسی محسوب می شود. نکته مهم در این میان توجه اغلب برندها به این نکته در زمان های دشوار و بحرانی است. پس از پایان بحران ها دیگر کمتر کارآفرینی به این نکته مهم توجه نشان می دهد. 

مطلب مرتبط: 10 قانون جدید برای مدیریت بحران

ایراد اصلی در زمینه مدیریت بحران در حوزه کسب و کار ارزیابی ساده‏ انگارانه و مقطعی برخی از کارآفرینان است. مدیریت بحران هرگز تمام نمی شود. کسب و کارها برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف و بازار نیاز به مدیریت مداوم بحران دارند. این امر شامل تقویت آمادگی کسب و کار برای مقابله با بحران های احتمالی حتی در شرایط عادی است. 

امروزه مدیریت بحران برای کسب و کارها مسئله مهمی محسوب می شود. وضعیت کرونایی بسیاری از برندها را نسبت به ضعف های ساختاری شان آگاه ساخت. تلاش برای تداوم در زمینه مدیریت بحران و توجه به چالش های پیش روی کسب و کار همیشه در این رابطه نقش موثری ایفا می کند. توصیه ها و نکات مورد بحث در این مقاله گام مهمی برای شروع فرآیند استاندارد مدیریت بحران از سوی برندها محسوب می شود. 

منبع : prdaily
لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/nl8RhqDE
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
وبگردی
مشاوره کسب و کاردستگاه برش لیزرابزارآزمایشگاه تجهیزات اعلام حریق آریاکخرید فالوورخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلتقویم رومیزیقیمت ورق گالوانیزهخرید قسطیتعمیر کاتالیزورخرید گوشی آیفون 13نهال گردومریم شفیعی مدیرعامل کانون ایران نوین و برگزارکننده نمایشگاه تهرانتخت خواب دو نفرهلایک اینستاگرام ارزانخرید از چینتور استانبولخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختآژانس تبلیغاتیچک صیادیتور اماراتدوره مذاکره استاد احمد محمدیخرید فالوور فیکخرید نهال گردوماشین ظرفشویی بوشدوره رایگان Network+سریال جنگل آسفالتکفش مردانهتلویزیون شهریMEXCتبلیغات در گوگللپ تاپ قسطیآی نودانلود رمانآموزش آرایشگریقصه صوتیریل جرثقیلگیفت کارت استیم اوکرایناسکرو کانوایرخرید لایک اینستاگرامپنجره دوجدارهخدمات سئولوازم یدکی تویوتاکولر گازی جنرال شکارنرم‌افزار حسابداریاجاره خودرو در دبی
تبلیغات
  • واتساپ : 09031706847
  • ایمیل : ghadimi@gmail.com

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه